اطلاعات فنی سنگ مرمریت

سنگ مرمریت یک محصول همه کاره است که میتواند در سطوح مختلف ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .

تمام اطلاعات فنی درباره این ماده طبیعی را بررسی کنید .

موارد استفاده توصیه شده 

میز

نما

دیوار های داخلی

طبقات بیرونی

طبقات داخلی

روشویی

مرمریت سیاه نجف آباد

هرسین

چینی (الیگودرز و ازنا)

لایم استون

کهرام

مهکام

Persian